Fastlagte datoer for kortaftener:

07.05.2021  Loop - generalforsamling

04.06.2021  Dytter

02.07.2021  Lene & Carsten

06.08.2021  Julie og Peter

03.09.2021  Mona & Ken

01.10.2021   Kim

05.11.2021   Natasja & Steffen

03.12.2021  Pugerne

04.12.2021  Julefrokost

05.12.2021  Oprydning og tømmermænd

00.00.0000 

00.00.0000 

07.01.2022  Loop - generalforsamling