Generalforsamling


Generalforsamling den 19.01.2023 hos Loop 

1) Valg af dirigent - Carsten (valgte vist sig selv)

2) Præsidentens beretning - herunder at Kim og Julie i sidste sæson var de mindst betalende! Hyggelig julefrokost af Mona og Ken

3) Kassererens beretning - kassen tom

4) Dytter og Julie har meldt sig ud - Julie har meldt sig ind igen

5) Valg af præsident Birger blev valgt

6) Valg af kasserer - Charlotte genvalgt

7) Valg af protokolfører - Lene (meldte sig helt frivilligt)

8) Steffen og Ken står får skiferie 2025

9) Julefrokost - Julie og Charlotte står for dette arrangement

10) Kontingent - uændret

11) Fastsættelse af kortaftener - se andet steds på hjemmesiden.


HUSK Afbud senest onsdag aften 23.55 på gruppens hjemmeside (Messengertråden)

Generalforsamling den 14.01.2022 hos Loop (lidt forsinket p.g.a. Corona)

1) Nyt Skæg

2) Valg af dirigent - Ken

3) Præsidentens beretning - Covid-trøjer i 2 farver+tryk pris 200-350 kr. + tryk

4) Kassererens beretning - kassen er delvis tom

5) Valg af protokolfører - Mona

6) Valg af præsident - Kim blev enstemmigt valgt.

7) Medlemsstatus: Claus er på pause.

8) Kontingent - uændret.

9) Fastsættelse af kortaftener - se andet steds på hjemmesiden.

10) Evt Dytter mægler Mona-Julie - prøve hos Peter og Julie på trøje - tur 2023 bliver fikset af Julie-Natajsa. Kasseren er på valg og bliver - 30 års jubilæum Moster/Charlotte

Afbud onsdag aften 23.55 på gruppens hjemmeside (Messengertråden)
Generalforsamling den 07.05.2021 hos Loop

1) Eventuelt 

2) Valg af dirigent - Julie

3) Præsidentens beretning - kort og kontant, der har været corona forhindringer.

4) Kassererens beretning - kassen er FULD, så vi betaler negative renter!

5) Valg af præsident - Peter blev enstemmigt valgt.

6) Valg af kasserer - Moster blev genvalgt.

7) Valg af protokolfører - Dytter blev enstemmigt valgt.

8) Medlemsstatus: Den er uændret.

9) Kontingent - uændret.

10) Fastsættelse af kortaftener - se andet steds på hjemmesiden.

11) Eventuet - Julie foreslåt at vi igen i år holder julefrokost i sommerhus - vedtaget. Det bliver den 3/12 - Lene vil gerne stå for at få booket et sted til os - og så tager vi den derfra.

Kasseren vil ikke modtaget kontanter. Carsten håber der bliver skiferie i 20200, det bliver i uge 7. Julie og Mona skal i parterapi. Turudvalget er fortsat Fanna og Dytter. Tak Fanna for den store indsats for at få pengene retur.


Generalforsamling den 04.01.2019 hos Loop

1) Eventuelt

2) Valg af dirigent - Allan

3) Præsidentens beretning - Kirsten var præsident, men er ikke længere medlem af Skiesserne, hvorfor beretningen ikke kan aflægges.

4) Kassererens beretning - kassen er tom - næsten - de af medlemmerne, der ikke skal med på årets tur - bedes give kassereren besked på, om deres penge skal blive stående i kassen eller de skal udbetales.

5) Valg af præsident - Kim blev enstemmigt valgt.

6) Valg af kasserer - Moster blev genvalgt.

7) Valg af protokolfører - Julie blev enstemmigt valgt.

8) Fastsættelse af kortaftener - se andet steds på hjemmesiden.

9) Kontingent - uændret.

10) Eventuet - gebyret for for sen betaling trækkes tilbage. Tidspunktet for kortaftener er senest kl. 19.30. Afbud er senest onsdag kl. 23.55.

Der blev nedsat et turudvalg til vores næste fælles tur. Udvalget består af Peter og Steffen.

Der blev tillige nedsat et billedafterskifestudvalg, der består af den nyvalgte præsident og kasseren.

Generalforsamling den 12.01.2018 hos Loop

Valgt af dirigent: Carsten

Præsidentens beregning: temmelig sløj, da præsidenten brillerede med sit fravær - standin var tillige udeblevet.

Kasserens beretning: Kassen er ikke tom - da flere ikke lige har betalt op og andre ikke har givet besked om, hvad der skal ske med deres penge - skal de overføres til nyt regnskab - eller skal de udbetales? Det har i løbet af sæsonen været sløvt med indbetalingerne i.h.t. vedtægterne - det kan være vi i kommende sæson må ansætte en foged!

Valg af præsident: Kirsten blev enstemmigt valgt

Valg af kasserer: Moster genvalgt

Valg af protokolfører: Mona - fordi hun udeblev med sin beretning!

Fastsættelser af kortaftener: se andet steds på hjemmesiden - under fanen kortaftener

Det blev på generalforsamling vedtaget/præciseret at seneste afbud SKAL være onsdag før kortaften senest kl. 23.55 og at det er protokolførerens ansvar at føre bøder i protokollen - og der skal strammes op.

Det vedtoges tillige på generalforsamlingen, at der indføres gebyr på 50 kr. for for sent betaling. Det er tidligere vedtaget, at man max. må være 2 gange bagud med betaling.

Generalforsamling 06.01.2017 hos Loop

Valg af dirigent: Ken - der blev en smule overrasket!

Præsidentens beretning: lidt valen.

Valg af præsident: Mona blev foreslået - og blev enstemmigt valgt.

Kasserens beretning: Kassen er endnu en gang tom.

Valg af kasserer: Charlotte

Valg af protokolfører: Ken

Fastsættelse af kortaftener: se andet steds på hjemmesiden - under fanen kortaftener


Generalforsamling 08.01.2016 hos Loop

Valg af dirigent: Palle - som altid

Præsidentens beretning: blev læst op som sms - "ro og orden med op og nedture og kage til hver aften.

Valg af præsident: Allan stillede pænt op - og blev enstemmigt valgt.

Kasserens beretning: ren overskud!

Valg af kasserer: Charlotte

Valg af protokolfører: Kirsten

Fastsættelse af kortaftener: se andet steds på hjemmesiden - under fanen kortaftener

Evt.: Der blev stillet forslag og at vi vender tilbage til de game mødetider - altså 19 - 19.30 - dette blev vedtaget.

Kagerne skal oppes!

Generalforsamling 09.01.2015 hos Loop

Valg af dirigent: Palle - mail sendt ud i rigtig dato

Præsidentens beretning: Kort med god - tak!

Valg af præsident: Lene S. valgt enstemmigt.

Kassererens beretning: Kassen er tom igen igen.

Valg af kasserer: Moster genvalgt igen igen.

Valg af protokolfører: Steffen valgt enstemmigt.

Præsidenten foreslog at vi fremover møder til kortaftenerne kl. 19.15 - dette blev vedtaget:

Fastlæggelses af kortaftener - blev gjort.

Tak for god ro og orden.

Generalforsamling den 07.02.2014 hos Loop.

Valg af dirigent: Allan

Den afgående præsident takker for ordet. Han påpeger det altid store fremmøde i året (lidt for meget sygdom) Der bliver budt velkommen til de nye unge medlemmer. Formålsparagraffen er opfyldt. Han overrækker kobberbrudeparret en meget fin gave og takker for den meget fine forplejning på dagen i Østrid. (Han husker tydeligt dagen!)

Valg af præsident: vi venter

Kasserens beretning: Kassen er næsten tom....

Vupti Valg af præsident: Natasja blev valgt. Hun takker for det fine valg.

Valg af kasserer: Charlotte modtager gerne genvald på den betingelse, at man må ikke være mere end 2 gange bagud med betaling som tidligere vedtaget "She still going strong"

Valg af protokolfører: Dytter blev enstemmigt valgt (da han selv stillede op)

Datoer og steder blev planlagt.

Dirigenten takker for den næsten gode ro og orden.

SKÅL!

Generalforsamling den 11.01.2013 hos Loop.

Bitten valgt til dirigent -og helt enstemmigt.

Præsidentens beretning - Jan rejste sig og berettede at året startede og sluttede godt.

Kassereren: Kassen er ikke tom endnu!! Kassen stemmer iøvrigt!

Det vedtages at kontingent er uændret.

SKÅL

Palle er valgt til præsident for den kommende sæson - in absentia!!

Kassereren bliver genvalgt - tillykke Charlotte - you are doing i nice job!

Kommende sæsons protokolfører er valgt & valget blev vundet af Lene S.

SKÅL

Medlemssituationen:

Palle, Allan, Marianne, Dytter, Kirsten, Bitten, Morten, Charlotte, Birger, Claus, Lars, Jan

Lene C. bliver som noget nyt passivt medlem.

Valg af nye medlemmer: Lene og Carsten bydes hjertelig velkommen tilbage.

Spilledatoer blev fordelt og vedtaget.

Dirigenten takker for god ro og orden - dog undtaget moster

Evt.: Allan foreslog at næste sæsons destination bliver Schladming, Østrig - Morten foreslog Livigno.

Familien Jørgensen foreslog at det bliver i uge 4 2014. Det kan vist blive en rigtig kobbertur.

Generalforsamling den 07.01.2012 hos Loop.

Palle valgt som dirigent, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og vi er beslutningsdygtige.

1) Præsident, Bitten - har sagt at det har været  et super godt år (det sagde Morten i hvert fald)

2) Kassereren siger kassen ikke er tom, men den bliver det snart ;o)

3) Kontingent: uændret

4) Skål!

5) Valg af tillidsposter:

     Jan blev enstemmigt valgt til præsident

     Charlotte blev genvalgt som kasserer

6) Valg af protokolfører: Lene enstemmigt valgt

7) Medlemssituation: Nuværende medlemmer: Palle, Allan, Marianne, Dytter, Bitten, Morten, Charlotte, Birger, Jan, Lene,   

     Claus og Lars

8) Valg af nye medlemmer: Kirsten, Jimmi og Dorthe - de indbydes alle til medlemskab. Dytter sørger for Kirsten og Allan

     vil kontakte Jimmi for at høre om de rent faktisk mente det alvorligt.

9) Der blev fordelt og fastlagt datoer for kommende kortaftener, der samtidig blev reduceret til den 1. fredag i hver måned. Se datoer andet steds på hjemmesiden.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamling den 07.01.2011 hos Loop.

Charlotte valgt som dirigent.

1) Præsident, Lars Stampe var ikke til stede. Ny præsident enstemmigt valgt - Bitten

2) Kassereren siger kassen er tom

3) Kontingent: uændret

4) Nye øl på bordet

5) Kassereren er ikke på valg og fortsætter

6) Valg af protokolfører: Morten enstemmigt valgt

7) Jubilæum: Dytter 10 år

8) Medlemssituationen måske uændret - men vi håber Chrillesens møder op.

Evt: Datoer til kortaftener blev fastsat:

Dirigenten takker for god ro go roden.

Generalforsamling den 15.01.2010 hos Loop.

Morten valgt som dirigent.

1) Præsident, Marianne, aflægger beretning. Takker for god ro og orden.

2) Kassereren, Moster, aflægger regnskab. Det stemmer næsten (ikke sagt af kassereren, men noteret af protokolføreren Palle)

3) Kontingent: uændret

4) Nye øl på bordet

5) Valg af præsident: Dunkedrengen Lars Stampe - valgt

    Valg af kasserer: Moster modtager genvalg - valgt

    Valg af protokolfører: Malermester Birger Loop

6) Medlemssituationen:

Niko + Jyden holder pause i år, på grund af den lille ny. Dette betyder selvfølgelig at han heller ikke kan deltage i golf.

Lotte fra Dannemare holder også pause i år, men vil gerne deltage i weekendopholdet i hendes hus.

Dvs vi er nu 10 personer

Konradsen og Chrillesen er potentielle nye medlemmer

Evt: Datoer til kortaftener blev fastsat:

Sidste års profeti om Jydens lille ny er på mystisk vis opfyldt.

Dirigenten takker for god ro go roden.

Med venlig hilsen og godt nytår og tak for i år Palle Møller

Velkommen til MR Birger Loop

Generalforsamling hos Loops den 09.01.2009

Til stede: Palle, Claus, Morten, Bitten, Dytter, Kristina, Nikolaj, Birger & Charlotte

Dirigent: Palle

Præsidentens beretning:

Præsidenten skulle lige tygge af munden, hvorefter hun sagde at alt var gået efter planen.

Kasserens beretning:

Kassen er tom - en del af klubbens medlemmer har tilført kassen et overskud - der findes dog ikke overskudsdeling sted. Det bliver ikke en Stein Bagger finte.

Valg af præsident: Kristina modtager ikke genvalg - hun planlægger en lille ny.

Marianne Puge blev valgt in absentia. Hun bliver sikkert glad for valget midt i Kasselbakkerne.

Valg af kasserer: Charlotte genvalgt

Valg af protokolfører: Forslag: Palle - enstemmigt valgt - dog med egne protester.

Kontingent uændret. Grundet finanskrisen er Lotte bevilliget at hun betaler ½ og tilsvarendew kun får det ½ ud.

Medlemsstatus: Lene & Carsten har meldt sig ud - de ønskes held og lykke udenfor skiesserne.

Eventuelt:

Dytter piver over finanskrisen han har lige lagt budget. Dytter foreslog om vi skulle snakke destination allerede nu - han kunne godt tænke sig Skirast i Kirchberg - forslaget lægges ud til nærmere overvejelse til alle medlemmer, så kan vi bestille lige så snart vi kan. Dytter vil gerne have datoer på dobbeltturen til Lolland.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamling hos Loops den 18.01.2008

Til stede: Bitten, Birger, Charlotte, Palle, Lene T, Marianne, Allan - Charlotte har stemmefuldmagt fra Lars K (der har sent afbud fordi Lukas er faldet i søvn......)

Dirigent: Palle

Præsidentens beretning: Fraværende både fysisk og psykisk) Bitten menes at vide at han ikke har noget at sige.

Kassererens beretning: Kassen er tom (igen) - fraset Lars K's andel